HANS VAN WINGERDEN - BLOG

Deze site is bedoeld om artikelen te plaatsen van mijn hand die in relatie staan met mijn aktiviteiten op het gebied van NLP, Transcedentie en Akasha. Deze artikelen hebben niet direkt een causaal verband, maar kunnen wel raakvlakken hebben.

NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren.

De Amerikaanse psycholoog Richard Bandler, medegrondlegger van de NLP in de zeventiger jaren van de vorige eeuw, waar later John la Valle bij aansloot, naar aanleiding van de slechte resultaten in de psychiatrie, die een andere kijk op het behandelen van problemen betekenden. Met NLP leer je hoe je door middel van taal en communicatie invloed krijgt op onbewuste brein-processen. Zo kun je NLP gebruiken om je beter te leren voelen, beter te communiceren en beter te functioneren.

Transcedentie betekent letterlijk overstijgend, buiten het gewone tredend. Het gewone staat dan voor het zintuigelijk leven en alles wat waarneembaar is in tijd/ruimte besef. Trancedentie daarintegen is een gevoelstoestand van de geest, waarbij men een staat van hoger bewustzijn ervaart. Spiritualiteit is te definiëren als verbondenheid met de essentie van het leven. Naast zinervaring en verbondenheid met de medemens en de natuur, ervaren sommige mensen een mystieke verbondenheid die overstijgt en transcendent is.

Akasha, een uniek kosmisch bewustzijn en waar mystici en oosterse wijzen al eeuwenlang van getuigen. Het is de oorsprong van onze werkelijkheid en is tevens een kosmisch geheugen waar alle gebeurtenissen in zijn opgeslagen. Het bevat informatie uit ons verleden, heden en toekomst. Deze informatie kan ten alle tijde worden opgeroepen. Recente wetenschappelijke experimenten hebben het bestaan van de Akasha aangetoond.

Social media

Foto's - Hans van Wingerden