De reden dat ik deze stukjes schrijf, is dat het een soort oefening is in het uitdrukken, het omschrijven wat de gang naar ons diepste Zelf betekent. Het is een regelmatige neerslag van een visie binnen actuele omstandigheden met een blik op de innerlijke waarden van ons bestaan. Een neerslag van een persoonlijk onderzoek die op jonge leeftijd begon, zich voortzette door zelfstudie in het begin van mijn werkzaam leven als beeldend kunstenaar, maar door verschillende tussenpozen en hindernissen niet als een vloeiende lijn is aan te merken. Toen mijn leven in rustiger vaarwater kwam ben ik weer aan de slaggegaan om de spirituele zoektocht te intensiveren. Later volgde ik een aantal studies die de verdere ontplooiing van mijn bewustwording aanwakkerde. In het heden ben ik mijn onderzoek breder gaan uitmeten en school ik door verdere zelfstudies mijn kennis en weten. Theoretische kennis van de geestes-wetenschappen, die voor de materiele mens misschien niet veel betekenis heeft, zijn voor mij een belangrijk gegeven, naast de relatie die ik ontwikkeld heb tot de Akasha Kronieken, om de onmetelijkheid van ons menszijn beter te kunnen doorgronden.